5 april 2011 |   Tips & Tricks

Dropbox – Skicka dina filer till ”molnet”

Dropbox - Synka filer till molnet

Dropbox är ett utmärk program som gör det möjligt för dig att komma åt dina filer från alla dina enheter som din dator, iPhone, Android, iPad då filerna automatiskt synkas med Dropbox-servern.

De erbjuder 2Gb gratis utrymme. Vill man ha mer så kan man välja till 50Gb eller 200Gb men då får man betala en månadsavgift, men det kan det vara värt. Man kan enkelt dela sina filer genom att skapa en delad mapp med en annan Dropbox-användare eller bara skapa en länk som går direkt till din Dropbox.

Med Dropbox i din mobil eller iPad kan du läsa alla dina filer inkl. Microsoft Office-filer som PowerPoint, Word, Excel etc.

Registrera dig här »
Ladda ner Dropbox för iPhone & iPad »Dropbox is a distinctive program that allows you to access your files from all your devices like your computer, iPhone, Android, IPAD when the files are automatically synced with Dropbox server.

They offer 2GB of free storage. If you want more, you can choose to 50GB or 200GB, but then you have to pay a monthly fee, but it may be worth. One can easily share their files by creating a shared folder with a different Dropbox users or just create a link that goes directly to your Dropbox.

With Dropbox on your mobile, or IPAD, you can read all your files incl. Microsoft Office files such as PowerPoint, Word, Excel, etc.