28 mars 2012 |   Hemsidor

Hemsidor med tilltalande webbdesign

Hemsidor används för att marknadsföra sig på internet. En hemsida med modern och tilltalande webbdesign är mycket viktigt idag för att hålla kvar besökaren som kan bli en potentiell kund.

Första intrycket på hemsidor

Första intrycket är viktigt, Enligt en studie vid Stanford University så bedömer 75% av Internet-användarna ett företags trovärdighet efter designen på deras hemsida, vilket gör tilltalande webbdesign oerhört viktigt.…