5 mars 2011 |   Guider

Problem med att uppgradera WordPress?

Det är många som får error-meddelanden när de försöker att uppgradera sin WordPress-version, plug-ins eller teman.

En lösning kan vara att lägga till följande kod i wp-config.php som ligger i WordPress-mappen på FTP-servern.

/** FTP usage for updates/installs. */
define( 'FS_METHOD', 'direct' );
define( 'FS_CHMOD_DIR', 0755 );
define( 'FS_CHMOD_FILE', 0644 );

Hör gärna av dig om du har några frågor.There are many who receive error messages when trying to upgrade the WordPress version, plug-ins or themes.

One solution would be to add the following code to wp-config.php which is in the WordPress folder on the FTP server.

/ ** FTP usage for updates / installs. * /
define ('FS_METHOD', 'direct');
define ('FS_CHMOD_DIR', 0755);
define ('FS_CHMOD_FILE', 0644);

Please contact us if you have any questions.